2018

2017

  • Ion Tănăsescu, Brentanos vierte Habilitationsthese und die Idee der Psychologie als Wissenschaft, at the Brentano Konferenz 2017, 5-6 October 2017, Universität Graz;
  • Constantin Stoenescu, „Despre influența Logicii lui Mill asupra Logicii lui Maiorescu” (On the Influence of Mill’s Logic on Maiorescu’s Logic), at the National Conference: Titu Maiorescu în cultura contemporană (“Titu Maiorescu in the Europen Culture”), November 24th 2017, Faculty of Philosophy, Center for Research of The History of Philosophical Ideas, University of Bucharest.